Układ wydechowy

Motocyklowy układ wydechowy to skomplikowany system pełniący wiele różnych funkcji. Kolektory wydechowe, tłumiki oraz wiele innych części motocyklowych, które pozwolą stłumić oraz zminimalizować hałas wydawany przez Twój motocykl.  Nie­wiel­kie roz­miary tłu­mi­ków moto­cy­klo­wych oraz nie­wiel­kie gaba­ryty moto­cy­kla powodują, że pro­duk­cja tłu­mika oka­zuje się nie­zwy­kle trudne. Dlaczego? Ponieważ w procesie projektowania układu wydechowego ważne jest zachowanie kom­fortu pro­wa­dze­nia oraz aero­dy­na­miki jed­no­śladu. Nadaj lekkości swojemu pojazdowi dzięki odpowiednim częściom układu wydechowego.

 

Nie znaleziono produktów, których szukasz.